220

بنر زدن تعاونی اعتباری فلان ، نماد بانکداری اسلامی.

/ 3 نظر / 11 بازدید
محبوبه

حالا لطف کرده ننوشته مشت محکمی به دهان امریکا،اینقدر انتقاد کنید تا بنویسه...

سورنا

همانا چه زیبا گفت مارکس که دین افیون جامعه است. بانکداری اسلامی برخواسته از نظام اسلامی نظام اسلامی برخواسته از اسلام