/ 7 نظر / 17 بازدید
فروغ

کاش این خط ضربان داشت و حرکت . کاش ...

احسان

امیدی نیست باید رفت از اینجا....

حيدريم

دلم گرفته، دلم بدجوري گرفته آقا محمد! اعتصاب غذايت خون به جگرمان ميكند امثال ما هنوز هستند كه تو را دوست دارند و فراموش نميتوانند بكنند. اين قوم اشقيا را بگذار به حال خودشان بگذار سر در آخورشان بمانند. تو لياقتت كمتر از شهادت نيست... مانند سيد شهيدان اهل قلم... مي دانم ميخواهي بگويي اين عين شهادت و جانبازيست... اما كمي دلت براي دل ما بسوزد...

حيدريم

اين داداشي ما عادت كردند به فيلترينگ حتما ذهن پسر 16 ساله مان تاثيرگذار است بر فضاي سايبري... رزمنده اي 16 ساله... دوستش دارم. اين سبزه يعني چي؟ بي علامت! بي نشان... منظورت پارساله؟

محبوبه

چرا سال پیش؟مگر امسال که به خیابان نیامدیم دلمان کمتر از پارسال سبز است؟برای هرسال همین حوالی...