182

ماه مبارک اینقدر به بندگان خدا فاز داد که بعد از اعلام عید غیر از صدای دست و سوت تا چند دقیقه صدای صلوات هم از بیرون شنیده میشد. به هرحال تابستونه و گرما و ...

/ 2 نظر / 6 بازدید
Reza

اینجا ایران است. مجمع دیوانگان!!