242

_ یه جورایی احساس می کنم کاری که می کنم غلطه.

_ یعنی چی؟

_ یه چیزی تو وجودم بهم میگه نه.

_ چی؟

_ وجدان ، خدا ، نمی دونم...

_ نه.

_ چی نه؟

_ اینا نیس.

_ مطمئنی؟

_ آره ، گفتی یه چیزی تو وجودم.

/ 2 نظر / 17 بازدید
محبوبه

ترسه ، ولي سرزنشش نكن همه مون بهش ميگيم وجدان

خرمی

ترسه. اسمش رو میذاریم وجدان چون می ترسیم که بگیم ترسیدیم.