191

طرف قائم مقام معاون نوسازی ناوگان ستاد حمل و نقل سوخت کشوره.

نوش جونش اما من به این فکر می کنم که مثلا اگه تو مدرسه از بچه ایشون بپرسن بابات چه کاره اس اون طفل معصوم چی می خواد جواب بده.

/ 4 نظر / 8 بازدید
غزل.م

هه هه هه هه. دلت واسه اون نسوزه کلي ام افتخار مي کنه

خانوم کوچولو

میگه بابام قائم مقام معاون نوسازی ناوگان ستاد حمل و نقل سوخت کشوره.

سمیه

میگه تو کارخوروی فرسوده است!

محبوبه

میگه بابام خدمتگزاره مردمه!!!