203

استاد مربوطه بعد از ١۵ دقیقه تدریس برگشته می پرسه کلاسم همینه دیگه؟ درسته؟

/ 7 نظر / 7 بازدید
نیما

استاد تازه کشیده بود! فضا بود![قهقهه][قهقهه]

غزل.م

وای خدااااااااااا[خنده]

فروغ

استادم بود استادای قدیم مادر جان .

محمدرضا

سلام از "تحریف تاریخ در گوانگ ژو " چیزی شنیدی ؟ با تفسیری از این خبر به روزم سبز باشی حق نگهدارت [گل]

محبوبه

الهی !! یاد بابابزرگه افتادم تو قهوه تلخ... همون که هی میگه : کیه؟ کیه ؟

محبوبه

الهی !! یاد بابابزرگه افتادم تو قهوه تلخ... همون که هی میگه : کیه؟ کیه ؟