244

_ بعضی آدما هستن که به خاطرشون حاضرم برم جهنم.

_ آخی ...

_ دلم می خواد سوختنشون رو ببینم.

_ آها.

/ 2 نظر / 19 بازدید
خرمی

البته اگه جهنم براشون کافی باشه!!!

محبوبه

ولی جدا بعضی ها هستن که من از دستشون نمیخوام برم بهشت!!!