236

مخالف خوب مخالف مرده است.

اسنادش هم موجوده.

/ 2 نظر / 12 بازدید
محبوبه

اصلا آدمیزاد مرده اش خوب است.. این به تجربه به ما ثابت شده است.