225

بیست دقیقه تو آرشیوت می گردی که یه فیلم متناسب با حس و حالت پیدا کنی. پیداش که می کنی ، در حالی که به شدت دچار احساسات و تراوش ذوق هستی ، برق میره.

/ 6 نظر / 13 بازدید

http://www.bbc.co.uk/go/rss/int/news/-/news/

راضی

دیگه از خوش شانسیه زیاده

محبوبه

از اون بدتر اینکه مهمون بیاد و بچه اش بخواد کارتون نگاه کنه!!!

مهندس

خوب آدم فیلم های آرشیوش رو تو کامپیوتر تو اتاقش می بینه نه تو تلویزیون

بهار

من وقتی برق میره معمولا می خوابم . چون تقریبا همه چیزایی که دوست دارم( غیر از کتاب خوندن که اونم نمیشه تو تاریکی انجامش داد) رابطه مستقیم با برق دارند.