183

داری کنار خیابون قدم میزنی که یه سرباز سرشو از ماشین پادگان میکنه بیرون و با شوق فریاد میزنه : خدا... ۵٠ روز دیگه...

/ 4 نظر / 11 بازدید
سمیه

چه عشقی می کنند که می دونند قراره 50 روزه دیگه آزاد بشن

بارانی

وای خدا! سربازی را چه کنم؟؟ خدایا اگر قرار بود ما سرباز بشیم پس چرا سربسته ما را آفریدی؟

Reza

تو هم یه روز سرباز میشی. غصه نخور.