199

١٠٠ تا ماشین اگه کنار خیابون پارک باشن اونی که یه نفر کنارش دوبل پارک کرده و رفته پی زندگیش مال شماست.

/ 2 نظر / 7 بازدید
غزل.م

هه هه هه هه بعضی وقتا ام بر عکسه خب چی کارش کنم یعنی؟[سوال]

محبوبه

خب من چون ماشین ندارم سکوت میکنم.