228

به هیچکس نگویید که کچل است. خودش می داند.

/ 2 نظر / 13 بازدید
محبوبه

به خواهرمان میتوانیم بگوییم که خواستگارش کچل است یا او هم خودش میداند؟

محبوبه

نه نه اون مال خودم بود که معتاد بود این مال ِ خواهرمه[نیشخند]